Tillitskvinner

Styret/tillitskvinner fra 1. oktober 2020
President Randi Waage
Visepresident Inger Ramberg
Sekretær Ann-Kristin Lumkjær Hoel
Kasserer   Oddrun Weierud
Styremedlem Emmy Grytten Gustavsen
Suppleant Kari Brenden
   


Programansvarlig
Assist. program ansvarlig
Suppleant
Suppleant

Ekstensjonsansvalig
Ekstensjon og PA-komm.
slåes sammen

 

Ansvarlig PFR rapporter

Studieleder


Mette Stubberud
Ann-Kristin Lumkjær Hoel
Anna Valborg Mikkelsen
Bente Prag

Ina Styrmoe Moen
Åsne GrasbekkMette Stubberud og
Anna Mikkelsen Valborg

Anu Kubar


Representanter
til Unionen

Suppleanter


1. Randi Waage
2. Kari Brenden

Randi Marie Erlandsen
Mette Stubberud

Informasjonsansvarlig
Nettansvarlig og
facebook ansvarlig

Ina Baumann
Emmy Grytten Gustavsen og
Randi Waage

Ansvarlig 8.mars

Torunn Hoen

ValgkomitéRevisor

 

Minnefondkomite

 

Anu Kubar
Astri Rygh
Liv Hausmann

Ina Styrmoe Moen
Randi Marie Erlandsen


Ina Baumann
Åsne Grasbekk    

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                        
                       
  

President Randi Waage