Tillitskvinner

Styret/tillitskvinner fra 1. oktober 2020
President Randi Waage
Visepresident Kari Brenden
Sekretær Torunn Hoen
Kasserer   Oddrun Weierud
Styremedlem Emmy Grytten Gustavsen
   
   


Programansvarlig
Assist. program ansvarlig
Suppleant
Suppleant

Ekstensjonsansvalig
Ekstensjon og PA-komm.
slåes sammen

 

Ansvarlig PFR rapporter

Studieleder


Mette Stubberud
Ann-Kristin Lumkjær Hoel
Anna Valborg Mikkelsen
Bente Prag

Ina Styrmoe Moen
Mette Stubberud og
Anna Mikkelsen Valborg

 


Representanter
til Unionen

Suppleanter


1. Randi Waage
2. Kari Brenden

Randi Marie Erlandsen
Mette Stubberud

Informasjonsansvarlig
Nettansvarlig og
facebook ansvarlig

Inger Ramberg
Emmy Grytten Gustavsen og
Randi Waage

Ansvarlig 8.mars

Torunn Hoen

ValgkomitéRevisor

 

Minnefondkomite

 


Astri Rygh
Liv Hausmann

Ina Styrmoe Moen
Randi Marie Erlandsen


Ina Baumann
 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                        
                       
  

President Randi Waage