Tillitskvinner

Styret/tillitskvinner fra 1. oktober 2020
President Randi Waage
Visepresident Kari Brenden
Sekretær Torunn Hoen
Kasserer   Oddrun Weierud
Styremedlem Emmy Grytten Gustavsen
   

Programansvarlig
Assist. program ansvarlig
Suppleant
Suppleant


Ekstensjonsansvalig
Ekstensjon og PA-komm.
slåes sammen


Ansvarlig PFR rapporter


Studieleder

Anna Valborg Mikkelsen
Bente Prag 
Mette Stubberud
Ann-Kristin Lumkjær Hoel


Ina Styrmoe Moen
Anna Valborg Mikkelsen og
Mette Stubberud 

 
Emmy Grytten Gustavsen


Representanter
til Unionen

Suppleanter

Suppleanter


1. Randi Waage
2. Kari Brenden

Randi Marie Erlandsen
Mette Stubberud

Informasjonsansvarlig
Nettansvarlig og
facebook ansvarlig

Inger Ramberg
Emmy Grytten Gustavsen og
Randi Waage

Ansvarlig 8.mars

Inger Ramberg

ValgkomitéRevisor

 

Minnefondkomite

 


Liv Hausmann
Emmy Grytten Gustavsen

Ina Styrmoe Moen
Randi Marie Erlandsen


Ina Baumann
 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                        
                       
  

President Randi Waage