Soroptima

Her kan du kikke på siste årgang av vårt medlemsblad Soroptima.

2012                 2013                  2014                  2015
Nr. 1 2012       Nr. 1 2013          Nr.1 2014   
Nr. 2 2012       Nr. 2 2013          Nr.2 2014 
Nr. 3 2012       Nr. 3 2013          Nr.3 2014  
Nr. 4 2012       Nr. 4 2013          Nr.4 2014             
Nr. 5 2012       Nr. 5 2013          Nr.6 2014                     
Nr. 6 2012       Nr. 6 2013
Nr. 7 2012 
Nr. 8 2012
Nr. 9 2012