Historikk

I Norge ble den første Soroptimistklubben startet i Oslo i 1933. I dag er vi ca.1.800 medlemmer i Norge fordelt på 63 klubber. På verdensbasis er det 3.000 klubber med totalt 72.000 medlemmer i 121 land.

Åsta Skogvold fra Drammen hadde hatt forbindelse med en engelsk Soroptimistklubb i 1947.
Etter det tok hun kontakt med President Inger Tostrup Martens i Oslo Soroptimistklubb for å høre om hun kunne starte klubb i Drammen. Martens og Unionspresidenten Mary Barratt Due besøkte Åsta Skogvold i Drammen. Hun hadde samlet en del yrkeskvinner, og etter et par møter i mars og april var grunnlaget klart, og den 22.september 1947 ble Drammen Soroptimist-klubb chartret. Klubben hadde første året 17 medlemmer.

Det første styre i Drammen Soroptimistklubb hadde følgende sammensetning:
President:       Åsta Skogvold, provisor
Viseformann: Ulrikke Greve Dal, tannlege
Sekretær:       Astrid Hartz Hansen Fuglesang, overrettssakfører
Styremedlem: Maja Schanning, bibliotekar
Styremedlem: Tordis Ruud, klavepedagog
Styremedlem: Birgit Helgeland, lærer 

Vennskap på tvers av landegrensene er grunnleggende i Soroptimist-organisasjonen!

De første medlemmene i klubben i 1947