Æresmedlemmer

Æresmedlem

Æresmedlemmer blir utnevnt for langt og trofast medlemskap
der de gjennom bevisstgjøring, formidling og handling
har fremmet klubbens og soroptimistens formål på en god måte. 

Æresmedlemmer og årstallet de ble utnevnt:

Ina Baumann 2021
Åsne Grasbekk 2017
Anne Marie Refsum 2015
Liv Hausmann 2015
Gerd Stenberg 2015
Else Nordby 2011
Kirsti Øijord 2011
Gunvor Helgeland 1996
Åsta Skogvold 1996
Aslaug Evju Blackstad            1996
Ingeborg Brochmann 1987
Mary Barratt Due 1952

 

 

Ina Baumann ble utnevnt som æresmedlem i klubben etter mange års innsats med verv både i klubben og på unionsplan
Åsne Grasbekk ble utnevnt som æresmedlem 23.september 2017 på klubbens 70-års jubileumsfeiring i Børsen
Gerd Stenberg og Liv Hausmann ble utnevnt som æresmedlemmer på sommermøtet i 2015
Anne Marie Refsum ble æresmedlem i 2015
Else Norby ble æresmedlem i 2015