Æresmedlemmer

Æresmedlem

 

Æresmedlemmer blir utnevnt for langt og trofast medlemskap
der de gjennom bevisstgjøring, formidling og handling
har fremmet klubbens og soroptimismens formål på en god måte.

 

 

Æresmedlemmer og årstallet de ble utnevt:

Åsne Grasbekk 2017
Anne Marie Refsum 2015
Liv Hausmann 2015
Gerd Stenberg 2015
Else Nordby 2011
Kirsti Øijord 2011
Gunvor Helgeland 1996
Åsta Skogvold 1996
Aslaug Evju Blackstad            1996
Ingeborg Brochmann 1987
Mary Barratt Due 1952

 

 

Åsne Grasbekk ble utnevnt som æresmedlem 23.september 2017 på klubbens 70-års jubileumsfeiring i Børsen
Gerd Stenberg og Liv Hausmann ble utnevnt som æresmedlemmer på sommermøte 2015.
Anne Marie Refsum ble utnevnt som æresmedlem 14.september 1015