Om klubben

Drammen Soroptimistklubb ble stiftet 22.september 1947 av
federasjonspresident Mary Barratt Due. Vi er Norges fjerde eldste klubb
og har aktive, engasjerte medlemmer med forskjellig yrkesbakgrunn.
Møtedag andre mandag i måneden.

Mer informasjon om vår organisasjon på følgende linker:

Om Drammen Soroptimistklubb

Informasjonsbrosjyre
Informasjonsbrosjyre 2013

Norgesunionen

Europaføderasjonen

Soroptimistinternational

 

70 årsjubileum
Jubileumsfeiring - klubben 70 år i 2017