RL-møte Stavanger 2015

RL-møte i Stavanger 2015

Fredag 

Henriette og Emmy som er valgte representanter fra Drammensklubben er ankommet Stavanger  og nyter
deilige blåskjell før det hele strarter.

Yngretreff på De Røde Sjøhus startet kl.18.00.
Foredrag av Berta Lende Røed, utvikler av Fuelbox

Velkommen til alle v/ SI Stavanger
Introduksjon av to ungarske soroptimister.
Kåseri v/Jack Rostøl, lokalhistorisk forfatter Lørdag 

Hilsen ved Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.
Hun understreket soroptimistenes viktige rolle i
samfunnet og at det vi gjør og står for, virkelig kan
sies å være en global stemme for kvinner og jenter.

 

 


Kunstnerisk innslag med nydelig operasang med
pianoakkompanement, blant annet Carmen ble framført. 

 

 

 

Lysseremoni 

 

 

 

Unionspresidet
Gerd Halmø åpner representantskapsmøte.

 

 

 

 

Soroptimistene er "linet opp" på rekke og rad.
Det viser seg at det er ingen møteplager og fine
diskusjoner

 

 

 

 

 

 

Flott møteledelse av Britt Norgren fra Bergen.
Til høyre vår flinke unionspresident Gerd Halmø.
Til venstre unionens kasserer Gro.

 

 

 

 

199 delegater som diskuterer disiplinert og
konstruktivt de ulike sakene

 

 

 

 

 

Det stemmes - mye grønt og enstemmig
i de fleste saker!

 

 

 

 

Henriette taler til representantene om at alle
medlemmer er likeverdige og at vi i Drammen 
ønsker å oppheve aldersgrensen  for tillitskvinner
i organisasjonen. Vi vet forslaget ikke kan tas opp
før om 6 år, men vi vil likevel påvirke. 

 

 Distrikt Øst 2 støttet Drammen og fikk lagt en
merknad som følger vårt forslag når det skal
tas opp igjen.

 

 

 

 

 

Travel jobb for stemmetellerne. Alt må gå
riktig for seg for at vedtakene skal være
gyldige.

 

 

 

 

 

 

Lunsjtid - veldig god mat.

 

 

 

 

 

Veldig viktig å sitte sammen med soroptimister
fra andre kluibber slik at vi knytter nye kontakter
og vennskap mellom søstre.

 

 

 

 

 

Samtalene er mange og gode.

 

 

 

 

 

 

Grupperingene er mange.

 

 

 

 

 

 

I pausene går vi å handler i salgsbodene til klubbene.
Her er det mange kreative ting som blir solgt.

 

 

 

 

 

Representantskapet vedtok en resolusjon om bekjempelse
av menneskehandel som blir sendt til Erna Solberg,
justisministeren og mange flere.

 http://soroptimistnorway.no/aktuelt/aktuelt/resolusjon-vedtatt-paa-representantskapsmoetet-i-stavanger.aspx

RL-møte 2015 i Stavanger
Soroptimistene på toalettbesøk. Er blomstene ekte, tro?
Henriette, Anu og Emmy er pyntet til festmiddag
Distriktskontakt Marit (i midten) inviterte til litt vin på rommet før middag
Henriette smaker på frisk rose portvin
Flere som syns vinen var god
Soroptimister fra Ringerike
Soroptimist fra Bærum i flott bunad
Oss søstre imellom
Utveksling av prosjekter og erfaringer i pausene
Det nærmer seg vår og lysere tider
Soroptimister utnytter små pauser med hyggelige samtaler
Edle Utaker snakker om Moldovaprosjektene. Drammen Soroptimistklubb solgte lilla sløyfer for kr 11.000,- sist år. Da hjelper vi 11 ungdommer i Moldova med skolegang i 1 år!
Workshop om mentorprogrammet ledet av kommen president Kirsti Guttormsen
Runde bod til middag med nye bekjentskap
Samtalene går bare avbrutt av litt underholdning
Nydelig sang fra en flott kvartett
Avtroppende Unionstyre blir takket av for flott innsats
Gerd Halmø, unionspresident introduserer vårt nyvalgte styre
Anu til høyre blir takket av som leder av rekrutteringskomiteen
Anu i farten
Nydelig middag
En av de mest erfarne soroptimistene i nydelig bunad
Diskusjoner på landsmøte søndag
Erik Møse, jurist og dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol snakket om aktuelle menneskerettighetsspørsmål. Veldig berikende!
Pausemat
Nyvalgte unionspresident Kirsti Guttormsen snakket om den nye strategiplanen 2015-2019
Ny kommunikasjonsplan er vedtatt og Drammen og Bergen ble framhevet som gode eksempler på hvordan framstille prosjekter på klubbens nettside.
Gruppearbeid rundt klubbenes prosjekter
Kirsti takker av det gamle unionstyre
Landsmøte ble avsluttet med en internasjonal soroptimistsang