Aktivitetsplan 2022

Medlemsmøte 10.januar kl.18.30 (Zoom)

Ta vare på Drammensklubben i fremtiden, v/klubbens medlemmer
5-minutter: Liv (fra Grand Canaria)
Vertinner: Marit og Emmy

 

 

Medlemsmøte 14.februar på Knutepunktet Strømsø, kl.18.30

Foredrag: «Motivasjon og kommunikasjon», V/Marit Onshuus Lysebo
Det soroptimistiske kvarter: gjennomgang av nyredigert nettsider
v/Ina B og Emmy

5-minutter: Min skolegang, v/ Anne Marie
Klubbtur, v/ Ina B og Emmy
Vertinner: Inger og Ann-Kristin

 


Medlemsmøte 14.mars på Knutepunktet Strømsø, kl.18.30

«Menneskehandel i vårt distrikt, også med fokus på Moldova»,
v/ Tove Møller fagansvarlig for menneskehandel i Sørøst Politidistrikt
5-minutter: Indre deler og deres betydning for vår tilstand og adferd, ved/Emmy
Vertinner: Anne Marie og Kari

 

 

Medlemsmøte 4.april på Knutepunktet Strømsø, kl.18.30

Årsmøte
5-minutter: Marit
Vertinner: Ina B og Anna

 

 

Medlemsmøte 9.mai på Knutepunktet Strømsø, kl.18.30

Foredrag av Kathinka Abhar (medarbeider på Fontenehuset)
og Marthe Østvoll (medlem).fra Fontenehuset
Vertinner: Anna og Bente

 

 

Medlemsmøte 13.juni kl.18.00

Sommermøte hos Inger i Solsvingen 13
Vertinner: Inger og Bente

 

 

Medlemsmøte 12.september
Program kommer
5-minutter:
Vertinner:

 

 

Medlemsmøte 10.oktober
Åpent møte
5-minutter:
Vertinner:

 

 

Medlemsmøte 14.november

Mini Årsmøte med valg
5-minutter:
Vertinner:

 

 

Medlemsmøte 12.desember

Julemøte
5-minutter:
Vertinner:

 

Januarmøte ble gjennomført på Zoom
Foredragsholder om motivasjon, Marit Onshuus Lysebo
Kari Møller, fagansvarlig for menneskehandel i Sørøst Politidistrikt
Foredragsholdere Kathinka Abhar (medarbeider på Fontenehuset) Til venstre, og Marthe Østvoll (medlem) til høyre på bildet. Inger og Kari i midten.