Aktivitetsplan 2021

Medlemsmøte 11.januar (på Zoom fra 18.30-21.00)

Foredrag: "Menneskerettigheter, kvinner i konflikt", ved Marte Skogsrud
5 minutter: Mette Stubberud
15 minutter: informasjon om Utdanningsfondet, ved Kari Brenden
Vertinner: Randi Waage tenner lys og Kari Brenden leser appellen 

 

 

Medlemsmøte 8.februar (på Zoom)

Årsmøte m/valg
5 minutter: Anu Kubar
Vertinner: Randi Waage tenner lys og Kari Brenden  

 

 Medlemsmøte 8.mars

Foredrag: Ny Start, kompetanseteam Levekår
Kjersti Lieberg og Marie Lundblad fra Drammen kommune fortalte
om deres arbeid for familier med lave levevilkår.

5 minutter: Torunn Hoen
15 minutter om guvernør-vervet v/Gerd Stenberg
Vertinner: Randi Waage tenner lys og Kari Brenden leser appellen 

 

 Medlemsmøte 12.april

Foredrag ved Kirsti Guttormsen, "Yte og nyte som soroptimister"
5 minutter: Marit Ingeberg Østbye
Soroptimistisk kvarter: Ina Styrmoe Moen om rekruttering
Vertinner: Randi Waage tenner lys og Kari Brenden leser appellen 

 

 

Medlemsmøte 10.mai

Foredrag: "Plans utviklingsarbeid" av Mads Henrik Almaas,
Programme and Influencing Director, Plan International Norway

5 minutter: Inger Ramberg
Saker til R/L-møte
Vertinner: Randi Waage, Kari Brenden og Oddrun Weierud

  

Medlemsmøte 14.juni

Sommermøte på Strømsø Skole
Alle tar med mat og drikke samt noe å sitte på.
5 minutter: Anu Kubar
Vertinner: Bente Prag og Anna M. Valborg

 
 

Medlemsmøte 13.september (på Knutepunktet, Strømsø skole)

Venneprosjekt v/Kari
Mentorprogram v/Marit
TV-aksjon V/Ina SM
Presidenten tar opp diverse saker
Veien videre, ekstensjonsrapport diskuteres
5 minutter: Ina B
Vertinner: Anna og Kari

 

 

Åpent møte på biblioteket 11.oktober kl.18.30-21.00

"FNs jentedag - trenger vi den?" , foredrag ved Kristin Oudmayer
som er direktør for barns rettigheter og bærekraft, Unicef Norge.
I tillegg kommer Marit Sola, fylkeskoordinator Viken,
som skal snakke om TV-aksjonen.
Møteleder: Odd Myklebust

 

 

 

Medlemsmøte 08.november

Foredrag ved Care Norge
5 minutter: Randi Marie
Vertinner: Bente Prag og Mette Stubberud

 

 

Medlemsmøte 13.desember
Julemøte
5 minutter: Anna M. Valborg
Vertinner: Ina Baumann og Randi M. Erlandsen

 

Foredragsholder Marte Skogsrud
Årsmøtet 8.februar ble gjennomført på Zoom
Kirsti Guttormsen holdt foredrag på apil-møte
Ina Baumann ble utnevnt som æresmedlem i klubben etter mange års innsats med verv både i klubben og på unionsplan
Vi tar med bøker og selger til medlemmene - inntektene øremerkes Utdanningsfondet
Vi feiret at soroptimist-organisasjonen er 100 år med lekre kaker
Kristin Oudmayer
Vertinner på julemøte: Ina Baumann og Randi Erlandsen
Deilig mat på julemøte