Aktivitetsplan 2020

Medlemsmøte 13.januar
Omstillingsprosjekt: Innledning v/Anna Valborg Mikkelsen
Diskusjonskveld - veien videre i 2020
Besøk av distriktskontakt Berit Knudsen og
Unionspresident Randi Mordal Hessen
Besøk av tre medlemmer fra Ringeriksklubben
5-minutter: Anna Valborg Mikkelsen
Vertinner: Åsne Grasbekk og Randi Marie Erlandsen

 

Medlemsmøte 10.februar
Årsmøte
Møteplan - Handlingsplan - prosjekter
5-minutter: Inger Ramberg
Vertinner: Bente Prag og Anna Valborg Mikkelsen

 

 

Åpent møte 9.mars (på biblioteket)
"Kvinners rettigheter i følge FNs bærekraftsmål",
v/ spesialrådgiver for FNs bærekraftsmål i
Viken fylkeskommune Line Elisabeth Begby

 

 

Medlemsmøte 20.april - avlyst pga Korona
Valg
Saker til representantskapsmøte
Pakkeauksjon
5-minutter: Torunn Natvik Hoen
Vertinner: Ina Styrmoe Moen og Astri Moe Rygh

 

 

Medlemsmøte 11.mai - avlyst pga Korona
Care Norge, v/generalsekretær Gry Larsen
5-minutter: Mette Stubberud Pedersen
Vertinner: Inger Ramberg og Anne Marie Refsum

 

Sommermøte 8.juni
Sted: Hagen på Gulskogen gård
Tid: 8.6.2020 kl 18

Ta med: Godt humør, mat og drikke til deg selv, og litt å sitte på.
Hyggelig om du gir beskjed om du kommer, og trenger du skyss,
gi beskjed til Randi eller Mette.

Værforbehold!

 

 

Medlemsmøte 14.september - nytt møtelokale, Strømsø skole
Oppstartsmøte - veien videre!
5-minutter: Oddrun Weierud
Vertinner: Kari Brenden og Liv Hausmann

 

Medlemsmøte 12.oktober - kl.18.00 på Strømsø skole
Yrkesforedrag v/Anu Kubar
"Venne"-prosjekt
5-minutter: Mette Stubberud
Vertinner: Inger Ramberg og Anne Marie Refsum

 

Medlemsmøte 9.november
"Å yte  og nyte" v/ styremedlem i Soroptimist International Kirsti Guttormsen
Evaluering av omstillingsprosjektet
5-minutter: Ina Styrmoe Moen
Vertinner: Anna Valborg Mikkelsen og Anu Kubar

 

Julemøte 14.desember
Vertinner: Ina Baumann og Torunn Natvik Hoen

 

 

Vår nye president, Randi Waage, ledet oss godt gjennom første medlemsmøte i 2020
Symbolet til FNs bærekraftsmål
Sommermøte på Gulskogen Gård
Strømsø skole, Knutepunkt
TV-aksjonen 18.oktober - vi hadde digital bøsse