Aktivitetsplan 2017

Medlemsmøte 9.januar
Foredrag v/ Trine Lise Hansen, "Vold i nære relasjoner"
Et tankevekkende og lærerikt foredrag om vold i nære relasjoner.
Trine Lise jobber i Familiehjelpen på Fjell skal være et lavterskeltilbud
for familier med barn og ungdom i alderen 0–18 år, samt gravide. 
Drammen kommune satser på forebyggende arbeid og planlegger
å utvide tilbudet til flere bydeler i Drammen etter hvert.

5 minutter: Anne Marie Refsum, som er ett av tre æresmedlemmer i klubben,
holdt et spennene innlegg om vilkårene da hun vokste opp
og forskjellen på hennes barndoms verden og vår digitale verden :-)

Vertinner: Lisbeth Jensen og Astri Moe Rygh

 

Medlemsmøte 13.februar
Yrkesforedrag v/Oddrun Weierud
5 minutter: Ina Styrmoe Moen
Vertinner: Åsne Grasbekk og Emmy Grytten Gustavsen

 

Medlemsmøte 13.mars
Foredrag v/ Havva Cukurkaya, "Innvandrerkvinnenes
kontakt med norsk natur og norsk frivillighet"
5 minutter: Ina Baumann
Vertinner: Ina Baumann og Randi Waage

 

 

 

Medlemsmøte 3.april
Valg
Pakkeauksjon
5 minutter: Oddrun Weierud
Vertinner: Bente Prag og Tone Hodneland Larsen

 

 

Medlemsmøte 8 mai
Saker til Representantskapsmøte
Soroptimist-historikk v/historiegruppen
5 minutter: Lisbeth Jensen
Vertinner: Ina Baumann og Mette Pedersen

 
RL-møte i Oslo 9.-11. juni
Drammen Soroptimistklubb fikk prosjektprisen 2016 for sitt engasjement
for språktrening for innvandrerkvinner ved Introduksjonssenteret.
Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og barn lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Hvert år tildeles prosjektprisen til en
norsk soroptimistklubb med et prosjekt som har utmerket seg. 
I samarbeid med Drammen kommune, bidrar Drammen Soroptimistklubb
til aktiviteter som øker innvandrerkvinners muligheter til å ta i bruk og
utvikle norskspråklige ferdigheter. Klubbmedlemmer har i flere år holdt
kurs på Introduksjonssenteret, og de spiller en viktig rolle i kultur- og
språkopplæring av innvandrerkvinner i byen.
Vårt arbeid blir lagt merke til av andre soroptimistklubber og i lokalmiljøet,
heter det i juryens begrunnelse.

 

 

Medlemsmøte 12.juni
Sommeravslutning
5 minutter: Tone Hodneland Larsen
Vertinnene Randi Waage og Gunhild Jamtveit organiserte
en flott avslutningsfest for oss før sommerferien

 

 

Medlemsmøte 11.september
Samarbeidsmøte/planlegging angående
jubileumsfeiringen 23.09.17
5 minutter Anu Kubar
Vertinner: Ina Styrmoe Moen og Kari Brenden

 

 

Drammen Soroptimistklubb 70 år!
Fantastisk jubileumsfeiring 23.september i Børsen.
Åsne Grasbekk ble utnevnt til æresmedlem i klubben for
hennes innsats og arbeid gjennom 28 år.

 

 

 

 

Medlemsmøte 9.oktober
Yrkesforedrag v/ Anna Valborg Mikkelsen
Anna Valborg er utdannet audiopedagog og fortalte på en morsom og levende måte om sin lange og innholdsrike yrkeskarriere. Hun er opptatt av kommunikasjon og at sansene skal sjekkes hos de som har sen eller dårlig språkutvikling. Anna startet med lærerskole, tok hovedfag i spesialpedagogikk og ble rektor på Briskeby. Veien videre ble fylkesaudiopedagog i Buskerud, så seniorrådgiver i Sosial- og helsedepartementet og deretter Universitetslektor på Institutt for Spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo og veiledet Master-studenter i audiopedagogikk samt var sensor. Tusen takk for et flott yrkesforedrag!

5 minutter: Gerd Stenberg
Vertinner: Randi M. Erlandsen og Gerd Stenberg

 

 

 

Medlemsmøte 13.november
Årsmøte
5 minutter: Randi Waage
Vertinner: Åsne Grasbekk og Liv Hausmann

 

 

 

 

 

Julemøte 11.desember
Vi møttes i Villa Blå (Strømsgodset Menighetssenter) kl. 18.00.
Det ble et utrolig koselig julemøte med god julemat, desserter, kaker og kaffe.
Vinen vi fikk til 70-årsjubileetkoste vi oss med, og stemningen var meget god.
Vi hadde med en julegave hver som ble loddet ut. Pengene gikk til 10.desember appellen (til skoler i Nepal)
Vertinner: Bente Prag, Anne Marie Refsum og Randi Erlandsen sørget for at julemøtet ble veldig vellykket.

 

 

 

 

 

Trine Lise Hansen
Oddrun Weierud
Havva Cukurkaya
Anne Marie Refsum er klubbens eminente auksjonarius.
Anne Marie Refsum er klubbens eminente auksjonarius.
Ina Baumann og Liv Hausmann fra historiegruppen holder et flott foredrag om Drammen Soroptimistklubb.
Anu tar imot prisen på landsmøte i Oslo 2017
Randi W og Gunhild var vertinner og lagde en hyggelig sommerfest for medlemmene på Skjenkestua
70 årsjubileum
Jubileumsfeiring - klubben 70 år i 2017
Åsne Grasbekk ble utnevnt som æresmedlem 23.september 2017 på klubbens 70-års jubileumsfeiring i Børsen
Audiopedagog Anna Valborg Mikkelsen holdt et spennende yrkesforedrag
Anu Kübar ble valgt til president i Drammen Soroptimistklubb fra 1.oktober 2017
Bordet var pyntet til julefest