Aktivitetsplan 2016

Medlemsmøte 11.januar
Opplysende foredrag av Ana Maria Silva-Harper som er leder av
Drammen Minoritetsråd.

Ana Maria fortalte om rådets funksjon med vektlegging på rådets rolle i arbeidet med å forberede og forbedre innvandrerkvinners muligheter på arbeidsmarkedet.

Minoritetsrådet arbeider for reell likestilling mellom minoriteter i Norge uavhengig av kjønn, rase, religion og politisk overbevisning.

Rådet påvirker offentlige instanser til å oppnå reell likestilling. Eksempel mat-alternativ på Vestre Viken.

 
Medlemsmøte 8.februar
Yrkesforedrag av Kari Brenden
Kari fortalte om sitt yrkesliv som hjelpepleier i Drammen kommune. Vi fikk god innblikk i Karis holdninger og glede over de ulike oppgavene hun har hatt. Selv om Kari nå er pensjonist, skal hun ta en vakt som hjelpepleier igjen og kjenne litt på hvordan det føles nå. 

Mahdiyeh (til høyre for Kari på bildet) holdt "5 minutter" og fortalte oss på en rørende måte hvor glad hun var for å være sorotimist og hvor viktig det var for hennes integrering og sosialisering i det norske samfunn. Hun fortalte at hennes 9 år gamle datter allerede har adoptert den norske tanke om å tjene penger (på snømåking) og sende pengene til andre barn som trenger hjelp. "Slik tenkte vi ikke i Iran", sa Mahdiyeh.

 

Informasjonsmøte 11.februar
Vi var 10 kvinner på møtet. Fire nye damer og 6 soroptimister.
Vi informerte om organisasjonen, om klubben og våre prosjekter
samt hva man får igjen ved å være soroptimist.
Alle de nye damene ble invitert til medlemsmøtet 14.mars hvor
det blir et spennende foredrag av Malahat som er menneskerettighets-
forkjemper.

 

Kvinnedagen 8.mars
Stand i Drammen Teater samt salg av lilla sløyfer til inntekt
for Moldova-prosjektet mot menneskehandel.
Salget gikk strålende utenfor teateret og Henriette, Randi W
og Emmy fikk mange 10-talls kvinner i tale.

 

 

Medlemsmøte 14.mars
"Kampen for ytringsfrihet" v/vinner av Raftoprisen 2009,
Malahat Nasibova fra Aserbajdsjan
Malahat er journalist og menneskerettighetsforkjemper.
Hun holdt et gripende foredrag om forholdene i sitt hjemland,
mangelen på demokrati og frihet samt deres dramatiske flukt.
Malahat fortsetter kampen fra Norge!

 

 


Vi stod på stand på Torget Vest 4.april
Randi E, Tone R, Gunhild og Emmy solgte lilla sløyfer
til kr 20,- per stykk. Pengene går til skolegang for jenter
i Moldova. På 4 timers innsats, fikk vi inn nok penger til
å hjelpe tre jenter med skolegang et helt år.
Takk til Kari som la forholdene til rette for salgsgjengen.

 

 

 
Medlemsmøte 11.april
Valg av tillitskvinner ble gjennomført.
Den årlige pakkeauksjonen gikk av stabelen, og medlemmene
bød ivrig på de fargerike pakkene som Anne Marie holdt fram.
Det ble en innbringene pakkeauksjon, og takk til vår flinke
auksjonarius, Anne Marie.
Gruppearbeid er alltid nyttig, og vi jobbet videre med handlingsplanen
5 minutter var ved Oddrun, og hun snakket om
kvinnenes store og viktige betydning gjennom tidene.
Vi hadde besøk av tre reflektanter på møte.

 

 


Medlemsmøte 9.mai
Saker til Representantskapsmøte/landsmøte
"Ordet fritt" relatert til aktuelle problemstillinger i klubben
5 minutter: Astri Rygh
Vertinner: Tone Røneid og

 

 

Representantskapsmøte i Sandefjord 27.-29.mai

 

 

 

Medlemsmøte 13.juni
Hyggelig sommeravslutning på Skutebrygga.
Antrekk: med hatt.
Vi spiste deilig tapas og lun fruktdessert. 
Anu gav oss referat fra RL-møte i Sandefjord og
prseidenten ønsket alle god sommer!
Tusen takk til vertinnene Pia Kongsten og Mette Stubberud

 

 

 

 

Medlemsmøte 12.september
Endelig i gang med soroptimistmøte etter ferien.
Informativt og underholdende foredrag om
Drammen bys utvikling av overarkitekt
Bernt Greni fra Drammen kommune.
Anu hadde 5-minutt om sitt fødeland Estland.
Vertinner: Oddrun Weierud og Ina Baumann

 

 

 
Medlemsmøte 10.oktober

Randi Waage ble takket av for fantastisk
sekretærjobb i 3 år.

Trude Sedahl Knutsen har kommet inn i
styret som ny sekretær


Åsne Grasbekk hadde 5 minutter om kvinners
utfordringer med å velge klesatrekk og hvilken
påvirkning det har på våre partnere.  

 

 

Tone Hodneland Larsen som er prosjektleder
for Lisgledesykehjemmene i Drammen kommune ,
holdt et flott og opplysende foredrag:

 "Livsglede for eldre"

 

Vertinner: Ina Baumann og Gerd Stenberg

 

 

 

 

Medlemsmøte 14.november
Årsmøte ble ledet av visepresident Anu Kubar
Vertinner: Åsne Grasbekk og Astri Rygh
5 minutter: Randi Marie Erlandsen - dette ble
utsatt på grunn av tidsnød

 

 

 

Medlemsmøte 12.desember
Julemøte på Tollboden
Foredrag
Påmelding til vertinnene: Trude Sedahl Knutsen og Randi Waage

Ana Maria Silver-Harper
Astri (v), Kari (yrkesforedrag), Mahdiyeh (h)
Randi W, Gunhild, Anna og Randi E på stand 8.mars i Drammen Teater
Malahat Nasibova fra Aserbajdsjan
Emmy og Gunhild var veldig fornøyd med salget
Anne Marie er vår faste auksjonarius
Noen av Buskerud-damene møttes før middag hos distriktskontrakten. Flott RL-møte i Sandefjord.
President Henriette delte ut diplom til klubbens mentorer Mette, Bente, Anna, Gro og Anu. Emmy, Anna og Trude (ikke tilstede) har stått for opplæring og gjennomføring av klubbens mentorprogram.
President Henriette takker overarkitekt Bent Greni fra Drammen kommune for et fantastisk givende og morsomt foredrag.
Randi W fikk fine blomster av president Henriette for flott sekretærarbeid i 3 år
Prosjektleder og medlem Tone holder foredrag
Visepresident Anu ledet Årsmøte