Aktivitetsplan 2015

Medlemsmøte 12.januar
Foredrag ved Informasjonsrådgiver i FN-sambandet Cathrine Bolseth:
Hvordan har det gått med FN`s Tusenårsmål i et kvinneperspektiv?
Programområdet 1 (om formell og uformell opplæring).
5 minutter: Gro Kristin Haugland
Vertinner: Trude Sedahl Knutsen og Anu Kübar

 

 
Medlemsmøte 9.februar
Helse og helsetilbud til Innvandrerkvinner generelt,  og spesielt i Drammen. v/helsesøster Bjørg Engedahl, Migra helse-stasjon og jordmor Marit Tabutiaux, Fjell helsestasjon. Programområdet 4  (kvinne/jente-helse).
5 minutter: Gunhild Jamtveit
Vertinner: Pia Kongsten og Astri Moe Rygh

 

 

På kvinnedagen 8. mars markerer soroptimistene i Drammen dagen med salg av lilla sløyfer foran teateret - symbolet på at vi sier nei til vold og utnyttelse av kvinner. Mange kjøpte lilla sløyfer og flere viste interesse for soroptimistene, blant annet TV2 som intervjuet oss. Vi leverte ut brosjyrer og fortalte om arbeidet vårt.
På teateret var det en flott forestilling for fullsatt hus. Statsminister Erna Solberg hadde innlegg i anledning kvinnedagen og snakket blant annet om viktigheten av utdanning for kvinner. Hun bar selvsagt en lilla sløyfe.

 

 

 

Medlemsmøte 9.mars

Yrkesforedrag av Gro Kristin Haugland, psykiatrisk sykepleier på Vestre Viken.
5 minutter: Ina Baumann
Vertinner: Kari Brenden og Ina Baumann

 

 

 


Medlemsmøte 13.april
Valg og pakkeauksjon.
Innlegg av Ingvild Sedahl Knutsen. Hun lærte oss mye nyttig om hvordan vi bør bruke Facebook for å gjøre klubben og soroptimistene bedre kjent.
5 minutter: Astri Moe Rygh
Vertinner: Anne Maie Refsum og Tone Hodneland Larsen

 Medlemsmøte 11.mai

Saker til representantskapsmøte.
Bedriftsbesøk i Byavisa v/ Bjørn Larsen
5 minutter: Tone Beate Røneid
Vertinner: Trine Brekke og Liv Hausmann

http://byavisadrammen.no/utgaver/282-2015/#50/z

 

 

 

 
Sommermøte på Spiralen 8.juni

Gerd Stenberg og Liv Hausmann ble utnevnt som æresmedlemmer på sommermøte for mangeårig godt arbeid for klubben og soroptimist-organisasjonen.
Vertinner: Gro Kristin Haugland, Henriette Aanesen,
Mahdiyeh Nezami

 

 

 

 

Distriktsmøte og åpent møte 12.september i Børsen
Programområdet 3: Vold og kvinners deltakelse i konfliktløsning

1.del: Åpent møte v/ Yousef Barto Assidic fra JustUnity

Yousef forteller sin historie og hvordan han ser på kvinners deltakelse i arbeidet mot ekstremisme.

2. del: Møte for distrikt Øst 3 sine klubber
Distriktkontakt Marit Aabel Kulseng skal ha innlegg

3.del: ”Klubbenes indre liv”
Innledning v/ president i Drammensklubben Emmy Grytten Gustavsen
Gruppearbeid

 

 

 

 

Medlemsmøte 14.september

Trude Sedahl Knutsen informerer om Mentorprosjektet
Diskusjon om aktuelle tema
5 minutter: Anu Kübar
Vertinner: Tone Beate Røneid og Oddrun Weierud

 

 

Demonstrasjon av samtale
mellom Mentor og Adept (veisøker) 
på medlemsmøte i september

 

 

Ett av fem mentorpar i Drammen Soroptimistklubb

 

 


Presidentskifte 1.oktober

Avtroppende president Emmy Grytten Gustavsen
setter presidentnålen på Henriette Aanesen
og ønsker henne lykke til med den spennende jobben

 

 

 

Medlemsmøte 12.oktober
Flott foredrag av Gro Elisabeth Høye Kvigne fra Mira-Senteret 
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Programområdet 2 (økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår).
5 minutter: Åsne Grasbekk
Vertinner: Pia Kongsten og Liv Hausmann

 

Medlemsmøte 9.november
Årsmøte
5 minutter: Randi Marie Erlandsen
Vertinner: Gunhild Jamtveit og Åsne Grasbekk

 

 Julemøte 14.desember

Vertinner: Gerd Stenberg, Liv Hausmann og Ina Styrmo Moen

 Et hyggelig møte hvor vertinnene hadde ordnet til et lokale med god mat og kaker og masse levende lys.
Presidenten fortalte om siste nytt og ønsket alle en god jul. Ina Baumann leste en nydelig notis som minnet oss om at vi ikke skal henge oss opp i bagateller, men klare å se de store linjene i livet.

 

 

 

 

 

Cathrine Bolseth fra i FN-sambandet
Marit Tabutiaux og Bjørg Engedahl
Salg av lilla sløyfer 8.mars
Gro Haugland
Ingvild Sedahl Knutsen
Hyggelig sommermøte på Spiralen.
Gerd Stenberg og Liv Hausmann
Klubbpresident Emmy og foredragsholder Yousef
43 soroptimister var samlet fra Øst 3
Gro E. Høye Kvinge fra Mira-senteret
President Henriette tok opp ny strategiplan for kommende år på Årsmøtet
Randi Erlandsen holdt et tankevekkende innlegg på 5-minutteren