Aktivitetsplan 2014

13.Januar
Programområde 1: Formell og uformell opplæring
Foredrag om kurset "Samfunnskunnskap for utlendinger", av avdelingsleder Suleyman Gunenc fra Intorduksjonssenteret.
Etterpå informasjon om Drammen Soroptimistklubb sitt engasjement på Introduksjonssenteret.
Vertinner: Henriette Aanesen og Ina Baumann
5 minutter: Trine Brekke
10.Februar

Programområde 4: Kvinne/jentehelse
Foredrag "Det intelligente menneske-, fleksibel kropp og fleksibel hjerne", av Fysioterapeut og leder av Utdanningsfondet, Kristin Ruder. Hun er medlem av Tønsberg Soroptimistklubb.
Vertinner: Kari Brenden og Randi Erlandsen
5 minutter: Tone Hodneland Larsen
8.Mars
Salg av Lilla sløyfer på Gulskogensenteret fra kl.10.00-16.00.
Inntektene går til arbeidet mot menneskehandel og Moldova-prosjektet som hjelper unge jenter til skolegang. Mange Soroptimister gjorde en god innsats!
10.Mars

Yrkesforedrag av Ina Styrmo Moen
Vertinner: Åsne Grasbekk og Liv Hausmann
5 minutter: Else Nordby

7.April
Foredrag av Anbjørg Juliussen fra Butterfly Friends om Gambia-prosjektet
Valg og Pakkeauksjon
Vertinner: Anu Kubar og Anne Marie Refsum
5 minutter: Liv Hausmann

12.Mai
Vi møtes på Clarion Tollboden Hotell kl.18.00
Saker til Representantskapsmøtet i Arendal
Bedriftsbesøk i Dagsavisen Fremtiden
Vertinner: Bente Prag og Tone Hodneland Larsen
5 minutter: Astri Rygh

23.-25.Mai
RL-møte i Arendal for alle Soroptimister i Norge

 


 

2.Juni
Sommermøte på Spiralen
Kommite: Kari Brenden og Randi Erlandsen
Fantastisk hyggelig sommeravslutning for medlemmer, reflektanter og gjester fra vårt lokale prosjekt på Introduksjonssenteret.

 

 

30. og 31.August
Kjerringtorget fyller Nesbyen sentrum med 175 salgsboder med 250 kjerringer som selger egenproduserte varer på Kjerringtorget. Soproptimister selger Lilla sløyfer til inntekt til Moldova-prosjektet som handler om Mot menneskehandel.

 
8.September
Programområde 3: Vold og kvinners deltagelse i konfliktløsning
Foredrag av representant fra FOKUS, Jon Rian
Vertinner: Tone Hodneland Larsen og Anna Valborg Mikkelsen
5 minutter: Gerd Stenberg

 

20.september
Distriktsmøte i Asker hvor alle klubbene i distrikt Øst 3 møtes.
Spennende foredrag om pensjonsordninger og økonomi og hva vi skal tenke gjennom når vi velger å slutte i arbeidslivet.
I tillegg holdt 1.visepresident Kirsti Guttormsen innelgg om Mentorprogrammet som skal overføres til klubb-nivå.
Det var skifte av distriktskontakt, og vår Anna Valborg ble takket for en fremragende jobb. Marit Aabel Kulseng fra Kongsberg-klubben overtar vervet.

 

 

 

13.Oktober
 
Programområde 2: Økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår
Foredrag ved Katinka Towen og Stine Wern fra bedriften Ravn Studio
Vertinner: Trine Brekke og Gro Haugland
5 minutter: Ina Baumann

 


10.November

Årsmøte
Vertinner: Ina Baumann og Astri Moe Rygh
5 minutter: Anne Marie Refsum


8.Desember
Julemøte
Kommite: Bente Prag og Tone Beate Røneid

  

 

 

Foredrag av Suleyman Gunenc om samfunnslære og norskundervisning for innvandrere. Nyttig for oss som har samtalegrupper med innvandrerkvinner hver uke.
Foredragsholder Kristin Ruder
Salg av Lilla sløyfer er et viktig arbeid for soroptimister for bekjempelse av menneskehandel. Mange jenter i Moldova har fått skolegang ved hjelp av soroptimister.
Emmy og Ina S Moen. Ina holdt yrkesforedrag.
Anbjørg Juliussen fra Butterfly Friends oppdaterte oss op Gambia-prosjektet
Fornøyde soroptimister fra Drammen på RL-møte i Arendal
Hyggelig sommermøte på Åspaviljongen med flere reflektanter og gjester i går!
Vi takket Letbrahan Adig og Haile Ezgharya Ande fra Eritrea, som var med og hjalp oss med å selge lilla sløyfer på Kjerrringtorget. Til høyre, primus motor Anna Valborg Mikkelsen og til venstre vår president Emmy Grytten Gustavsen
Jon Rian fra Fokus, Forum for women and Development, ga oss et innblikk i kvinners situasjon i krig. Vi fikk bekreftet at kvinners utdanning gir kvinnene mulighet til å være med ved konfliktløsning og fredsforhandlinger.
Marit Aabel Kulseng (til venstre) fra Kongsberg-klubben overtar som distriktskontakt for Øst 3. Anna Valborg som er fra vår klubb (til høyre), fikk rosende ord for sitt fremragende arbeid som distriktskontakt i 4 år.
Hyggelig medlemsmøte 13.okt. med besøk av Janine Schaller-Bøyum fra Bærum Soroptimistklubb her sammen med nåværende president Emmy Grytten Gustavsen.
Årsmøtedeltakere klare for nye oppgaver. Den 25. november skal vi markere FN's dag for "Stopp vold mot kvinner"