De nærmeste aktiviteter

Medlemsmøte 12.september
Program kommer

 

Hva skjedde i 2021?

På tross av pandemien, og at vi ikke kunne møtes fysisk til de fleste møtene i 2021, har klubben hatt et aktivt år. Vi har lært mye nytt om data og nettbruk, og møtene på zoom har gått meget bra.

Avholdte foredrag:
Januar:     “Menneskerettigheter, kvinner i konflikt”, ved Marte Skogsrud
Mars:        “Ny start, kompetanseteam levekår”, ved Kjersti Lieberg og Marie
                    Lundblad fra Drammen kommune 
April:         “Yte og nyte som Soroptimist”, ved Kirsti Guttormsen
Mai:           “Plans utviklingsarbeid”, ved Mads Henrik Almaas
Juni:           Sommermøte med utnevning av Ina Baumann som æresmedlem.
                    Drammens historie og Drammens quiz.  Feiret soroptimistenes 100
                     årsjubileum med donuts i Soroptimistenes farger.
Oktober:    Åpent møte i samarbeid med biblioteket. 
                     Foredrag: “FNs jentedag-trenger vi den?” ved Silje Rygland Plan
                     Informasjon om Soroptimistene 100 år, ved Anna
                     Odd Myklebust var møteleder og avsluttet med å fortelle om boka si:
                     “De ukjente krigsheltene” og kvinnenes betydning i krig
November: “Hennes kropp. Hennes stemme. Hennes penger. Hennes tur,
                       ved Kaj-Martin Georgsen i Care

Markering av FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25.11:
                      - Stand på Drammensbiblioteket
                      - Hengt opp orange skjerf på kvinnestatuer (og på noen menn) 
                      - Delt ut brosjyrer og snakket med mange og informert om klubben

 Deltagelse i TV-aksjonen: "Barn, ikke brud"
                      - Presidenten satt i fylkesaksjonskomiteen
                      - Områdeleder på Øren
                      - 10 av medlemmene deltok på aksjonsdagen
                      - Det ble informert om Soroptimistene og delt ut brosjyrer i lokalet 

Det soroptimistiske kvarter: informasjon til medlemmene 
                      - Utdanningsfondet
                      -  Mentorprosjektet
                      - Guvernører
                      -  Rekruttering

Vi har hatt 5 møter på Zoom og fem fysiske møter, ett åpent møte på biblioteket,
ett på Grev Wedel plass og tre møter på Knutepunkt Strømsø. Vi har i tillegg gjennomført Årsmøte og utnevnt Ina Baumann til æresmedlem

  •    

 

Marte Skogsrud, foredragsholder
Vi tar med bøker og selger til medlemmene - inntektene øremerkes Utdanningsfondet
TV-aksjonen 2021 - "Barn, ikke brud"
Vi feiret soroptimistenes 100-års jubileum med nydelige donuts