De nærmeste aktiviteter

Medlemsmøte 8.februar (på Zoom)

Årsmøte m/valg
Vertinner: Randi Waage tenner lys og Kari Brenden leser appellen 

 

 

 

 

 

  •