De nærmeste aktiviteter

Medlemsmøte 9.november
"Å yte  og nyte" v/ styremedlem i Soroptimist International Kirsti Guttormsen
Evaluering av omstillingsprosjektet
5-minutter: Ina Styrmoe Moen
Vertinner: Anna Valborg Mikkelsen og Anu Kubar

 

 

 

 

  •