Helsesenter i Gambia

Drammen Soroptimistklubb startet dette prosjektet i 2005. Primært var målet å ferdigstille et helsesenter i Jehswang i Gambia.

Arbeidet startet i 2005, og det ble i løpet av fire år brukt ca. kr 250.000,- til å ferdigstille senteret. Dette var med midler som Drammens-klubben hadde samlet inn. Blant annet ble det solgt «gavebrev» på høner, geiter, materialer og utstyr.

7.november 2006 ble helsesenteret offisielt åpnet av helseministeren i Gambia.
Det var en seremoni som ble velsignet av både en imam og en kristen leder. Det ble holdt taler av helseministeren, ordføreren i Gambias største by, Drammen vest Rotary og Drammens-klubbens daværende president, Ina Baumann. Videre var det dans, sang og trommer. Begivenheten ble behørig omtalt i Gambias største avis The Observer, og åpningen ble vist på gambisk TV.

I april 2007 ble senteret tatt i bruk. Fra starten var det ansatt sykepleiere og helsesøster i poliklinisk virksomhet. Det var helsestasjon for mor og barn, det ble gitt vaksiner, vitamintilskudd og gitt førstehjelp til enkle skader. I 2008 mottok helsesenteret kr.17 000 til utstyr. Dette ble blant annet brukt til blodsukker- og blodtrykks- apparater.

Ebo Towns venner (nå Butterfly Friends) betalte lønn til 12 ansatte. I juni 2007 ble det startet med vaksiner mot malaria og poliomyelitt, og delt ut moskitonett til familier med barn mellom 0-5 år.  

I 2009 fikk helsesenteret midler til å kjøpe en moped til bruk for helsesøster som foretar hjemmebesøk. Pengene er gitt av Drammen Soroptimistklubb.

I løpet av 2009 fikk helsesenteret fulldøgnsdrift og det ble ansatt en lege. Lønnsutgiftene ble betalt av en lokal gruppe av Ebo Towns venner (nå Butterfly Friends) Sørlandet. I tillegg lønnet det Gambiske helsedepartementet 10 ansatte. Totalt var det ansatt 25 personer inkl. lege, biokjemiker, administrasjon og renhold.

Drammen Soroptimistklubb har i løpet av 2011 støttet en gruppe kvinner i Gambia som produserer grønnsaker til eget bruk og til salg på markedet. Kooperasjonen har fått kr.10 000 til bygging og restaurering av brønner. Det er også blitt produsert klær og vesker som er blitt solgt i Norge.

Målsetting med prosjektet var at Gambiske myndigheter skulle ta over driften på sikt.

Status 2021.Helsesenteret er i dag i full drift.  Det er ca 10 ansatte. 3 jordmødre og 2 renholdere er lønnet av Butterfly Friends. Lege er til stede ved behov. For øvrig drives senteret i dag av det Gambiske helsedepartementet. Det ble tatt imot 279 gutter og 254 jenter av jordmødrene på helsestasjonen i 2021. Helsesenter følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 55.000 pasienter i året.

Butterfly Friends  https://butterflyfriends.no
ble startet i 2002 av Anbjørg Juliussen fra Vikersund  Formålet var å skaffe penger til å bygge og drive skoler i Ebo Town i Gambia. Skolene har i dag ca 2000 elever fra barneskole til videregående og 230 lønnede ansatte i Gambia. Elevene får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag.

MEDLEM I DRAMMEN SOROPTIMISTKLUBB HJALP GAMBISK FANGE!
Liv Hausmann, leder for vårt prosjekt i Gambia, tok initiativ til å få løslatt en politisk fange i Gambia. Liv har flere ganger vært i Gambia og har benyttet seg av Ousman "Rambo" Jatta som guid. Under samtaler med guiden, som har bodd flere år i Sverige, har han fortalt om sin politiske virksomhet. Han var leder av et av opposisjonspartiene i landet.

Da Liv og seks andre Soroptimister besøkte Gambia i november 2006, fikk de vite at guiden var arrestert. Han hadde nektet noen av presidentens menn å stemme da de ikke sto i manntallet. Da han fortsatt ikke var løslatt i februar 2007, tok Liv kontakt med Amnesty International med forespørsel om de kunne undersøke saken.

I oktober 2007 ble han løslatt etter at to representanter fra Amnesty International fra London hadde besøkt Gambia.
På nettsiden til Gambia News sier Ousman at han er glad for å være sammen med familien igjen og han takker Gud for at han er løslatt.

Som en ekte Soroptimist er Liv opptatt av menneskerettigheter og tok initiativ i denne saken. I februar 2008, medbragt norsk flagg, møtte Liv den løslatte Rambo! Hun ble invitert hjem til ham og fikk hilse på hele hans familie.  

Vi er stolte av å ha et slikt medlem i klubben! 

 

 

 

Starten 2004
Soroptimister på helsesenteret åpningsdagen 2006
President Ina Baumann taler
Ordføreren klipper snoren
Ousmann taler på åpningen
Sykepleier med stab
Anna Valberg kaster seg i dansen