Helsesenter i Gambia

Prosjektet var i hovedsak å ferdigstille et helsesenter i Jehswang i Gambia. Arbeidet startet i 2005, og det ble i løpet av fire år brukt ca. kr 250.000,- til å ferdigstille senteret.

7.november 2006 ble helsesenteret offisielt åpnet av helseministeren i Gambia. Det var en flott seremoni som både en imam og en kristen leder velsignet. Det ble holdt taler av helseministeren, ordføreren i Gambias største by, Drammen vest Rotary og Drammensklubbens daværende president, Ina Baumann. Videre var det dans, sang og trommer. Begivenheten ble behørig omtalt i Gambias største avis The Observer, og åpningen ble vist på gambisk TV.

I april 2007 ble senteret tatt i bruk. Det er ansatt sykepleiere og jordmødre og foreløpig er det poliklinisk virksomhet med to skift: 08.00-14.00 og 14.00-20.00. Ebo Towns venner (nå Butterfly friends) betaler lønn til 12 ansatte. Det var behandlet 7.000 pasienter poliklinisk pr.1.desember 2007 for malaria, hudsykdommer, diarè og kuttsår.

I juni 2007 ble det startet med vaksiner mot poliomyelitt, og det deles ut moskitonett til familier med barn mellom 0-5 år. Under regntiden klekkes malariamyggen, så dette er et viktig tiltak for å begrense utbredelsen av malaria.
I løpet av 2008 har helsesenteret mottatt kr.17 000 til utstyr.

I februar 2008 besøkte to Soroptimister fra Drammen helsesenteret. Et apotek hadde donert vitaminer som de hadde med til senteret. I tillegg hadde de med tre apparater for å måle blodsukker. Det var fra helsemyndighetenes side planlagt en omfattende vaksinering i området, fagpersonell fra myndighetene vil utføre dette på senteret.

I løpet av 2009 fikk helsesenteret fulldøgnsdrift og det ble ansatt en lege. Lønnsutgiftene betales nå av en lokal gruppe av Ebo Towns venner Sørlandet. I tillegg lønner departementet 10 ansatte, mens Ebo Towns venner Sørlandet lønner 15 ansatte. Totalt er det ansatt 25 personer inkl. lege og biokjemiker.
      
I 2009 har helsesenteret fått midler til å kjøpe en moped til bruk for helsesøster som foretar hjemmebesøk. Pengene er gitt av Drammen Soroptimistklubb.              

Drammen Soroptimistklubb har i løpet av 2011 støttet en gruppe kvinner i Gambia som produserer grønnsaker til eget bruk og til salg på markedet. Kooperasjonen har fått kr.10 000 til bygging og restaurering av brønner.

Ebo Towns venner Sørlandet har som mål at Gambiske myndigheter skal overta driften og å bygge operasjonsstue ved senteret innen 2013. 


KLUBBMEDLEM I DRAMMEN HJALP GAMBISK FANGE!

Liv Hausmann, leder for vårt prosjekt i Gambia, tok initiativ til å få løslatt en politisk fange i Gambia. 

Liv har flere ganger vært i Gambia og har benyttet seg av Ousman "Rambo" Jatta som guid. Under samtaler med guiden, som har bodd flere år i Sverige, har han fortalt om sin politiske virksomhet. Han er leder av et av opposisjonspartiene i landet.

Da Liv og seks andre Soroptimister besøkte Gambia i november 2006, fikk de vite at guiden var arrestert.
Han hadde nektet noen av presidentens menn å stemme da de ikke sto i manntallet. Da han fortsatt ikke var løslatt i februar 2007, tok Liv kontakt med Amnesty International med forespørsel om de kunne undersøke saken.

I oktober 2007 ble han løslatt etter at to representanter fra Amnesty International fra London hadde besøkt Gambia.
På nettsiden til Gambia News sier Ousman at han er glad for å være sammen med familien igjen og han takker Gud for at han er løslatt.

Som en ekte Soroptimist er Liv opptatt av menneskerettigheter og tok initiativ i denne saken. I februar 2008, medbragt norsk flagg, møtte Liv den løslatte Rambo! Hun ble invitert hjem til ham og fikk hilse på hele hans familie.  

Vi er stolte av å ha et slikt medlem i klubben! 

      

Starten 2004
Soroptimister på helsesenteret åpningsdagen 2006
President Ina Baumann taler
Ordføreren klipper snoren
Ousmann taler på åpningen
Sykepleier med stab
Anna Valberg kaster seg i dansen