Mentorprogram i Drammen Soroptimistklubb

Vi er nå snart i gang med nye mentorpar!

Mentorprogrammet er arbeidslivsrettet og har som formål å veilede utenlandske kvinner med høyere utdanning og gode norskkunnskaper (veisøkere) til å søke relevant arbeid eller komme videre i karrieren.

Mentorene er soroptimister. Soroptimister er yrkesaktive kvinner som har variert erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv.

Programmet består av jevnlige mentorsamtaler hvor den som veiledes definerer sine mål og hvor mentoren er en samtalepartner. Programmet kan også bestå av samlinger med innlegg og/eller diskusjoner om tema relatert til norsk arbeidsliv.

Unionens rådgivningsgruppe består av Trude Sedahl Knutsen og Emmy Grytten Gustavsen (begge fra Drammen)

 

Mentorbrosjyre 2016-2017

Hvordan komme igang med Mentorprogram

Prosjektbeskrivelse

Søknadskjema

Intervjuskjema

Veiledningsgrunnlag

Veiledningskontrakt

 

 

Mette og Selome fra Etiopia
Bente og Abir fra Sudan
Anu og Maryam fra Iran