Mentorprogram i Drammen Soroptimistklubb

Mentorprogrammet er arbeidslivsrettet og har som formål å veilede 
utenlandske kvinner med høyere utdanning og gode norskkunnskaper
(veisøkere) til å søke relevant arbeid eller komme videre i karrieren.

Mentorene er soroptimister. Soroptimister er yrkesaktive kvinner som
har variert erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv.

Programmet består av jevnlige mentorsamtaler hvor den som veiledes
definerer sine mål og hvor mentoren er en samtalepartner.
Programmet kan også bestå av samlinger med innlegg og/eller
diskusjoner om tema relatert til norsk arbeidsliv.

Drammen Soroptimistklubb var ansvarlig for å utvikle det første opplærings-
programmet for mentorer i Norge, og vi reiste rundt til andre klubber og drev
en aktiv opplæring. Vi i Drammen har gjennomført flere mentorprosjekter.

 

 

Mette og Selome fra Etiopia
Bente er mentor for Abir fra Sudan