1. Samarbeid med Drammen kommunes Introduksjonssenter

Drammen Soroptimistklubb har i ca 10 år arbeidet frivillig med innvandrer- kvinners muligheter til å ta i bruk og utvikle norskspråklige ferdigheter, samt hjelpe til med raskere integrering.

PROSJEKTETS MÅL: 
* Styrke norskspråklig praksis og gi innsikt i norske kvinners hverdagsliv hos Introduksjonssenterets kvinnelige kursdeltagere

* Økt forståelse og kunnskap mellom medlemmene i Drammen Soroptimist-
klubb og Introduksjonssenterets kvinnelige kursdeltagere. Etter hvert hadde vi også kurs med mannlige deltakere.

GJENNOMFØRING:
To soroptimister hadde ansvaret for 3 skoletimer hver uke. Primært hovedmål
var å trene gruppen i å praktisere det norske språket, men det sosiale er også
viktig i integreringsarbeidet. Det ble laget undervisningsopplegg til hvert semester og temaene varierte fra mat og helse til hvordan finne fram til informasjon på kommunens nettsider. Kurset sto på timeplanen, og undervisningen foregikk etter skoletid. Kurset var gratis.

Vi hadde nyttige samtaler om styre og drift i kommunen, hjelpetiltak, norske matvaner, god helse hos kvinner og barn mm.  
Dette var veldig givende også for oss soroptimister som fikk innblikk og forståelse for andre kulturer og vaner.

Samarbeidsavtalen med Drammen Kommunes introduksjonssenter er avsluttet.
Drammen Soroptimistklubb fikk Norgesunionens prosjektpris for året 2016.

Les om prosjektet på Introduksjonssenteret 

2. VENNINNEPROSJEKT: 
Drammen Soroptimistklubb har også hatt et pilotprosjekt kalt Venninneprosjekt.
I møte med kvinnelige kursdeltakere på Introduksjonssenteret registrerte vi at flere av dem hadde et ønske om å ha en ”venninne” utenom skoletiden, blant annet for å snakke norsk. En venninne å gå tur med, på kafé, kino o.a. en gang av og til. Ønsket har kommet fra kvinner som er enslige og har barn.
Det har ansporet til at et venninneprosjekt kunne gjennomføres av yrkesaktive soroptimistkvinner av og til på fritiden. Flere bekjentskaper varte i et par år.

3. MENTOR PROSJEKT
Se egen fane nederst under " Hva gjør vi"

i 2016 fikk Drammen Soroptimistklubb Norgesunionens prosjektpris for arbeidet med språkopplæring av innvandrerkvinner. På bildet er Ina B., Anu og Emmy fra Drammensklubben og Kirsti Guttormsen i bunad, daværende unionspresident.
Drammen Soroptimistklubb har jobbet med med ukentlig språkopplæring og integrering av innvandrerkvinner i ca. 10 år
Bente er mentor for Abir fra Sudan