1. Samarbeide med Drammen kommunes Introduksjonssenter

Drammen Soroptimistklubb jobber med aktiviteter som øker innvandrerkvinners muligheter til å ta i bruk og utvikle norskspråklige ferdigheter samt hjelpe til med raskere integrering.

Tidsramme: 2007 - 2018


PROSJEKTETS MÅL: 

* Styrke norskspråkelig praksis og gi innsikt i norske kvinners hverdagsliv hos Introduksjonssenterets kvinnelige kursdeltagere

* Økt forståelse og kunnskap mellom medlemmene i Drammen Soroptimistklubb og Introduksjonssenterets kvinnelige kursdeltagere

To soroptimister har ansvaret for 3 skoletimer hver uke. Primært er hovedmålet å trene gruppen i å praktisere det norske språket, men det sosiale er også viktig i integreringsarbeidet. Det lages undervisningsopplegg til hvert semester og temaene varierer fra mat og helse til hvordan finne fram til informasjon i Byavisa som er gratis for alle. 

Det er nyttige samtaler og vi snakker blant annet om norske matvaner og hva som er sunt og usunt. Likeledes er det samtaler om god helse hos kvinner og barn. Dette er veldig givende også for oss soroptimsiter som får innblikk og forståelse for andre kulturer og vaner.


Les om prosjektet på Introduksjonssenteret 

 

2. VENNINNEPROSJEKT:

Drammen Soroptimistklubb har satt i gang et pilotprosjekt med varighet fra 1.mars 2015 – 1. september 2015.
For at prosjektevalueringen skal ha en verdi, skal prosjektet omfatte tre kvinner fra Introduksjonssenteret og tre soroptimister. Prosjektevaluering legges til klubbens septembermøtet.

Rammekriteriterier for utvalg av 3 kvinner:
Alder 25 – 40 år, enslig mor, bor med barna, kan skaffe barnevakt.                                         

Bakgrunn:

Under diskusjoner med kvinnene (8) vi møter på Introduksjonssenteret er det registrert at flere av dem har et sterkt ønske om å ha en”venninne” utenom skoletiden å snakke norsk med. En venninne å gå tur med, på kaffè, kino o.a. en gang av og til. Ønsket har kommet fra kvinner som er enslige og har barn.
Det har ansporet til at et venninneprosjekt kunne gjennomføres av yrkesaktive soroptimistkvinner av og til på fritiden.

 

3. MENTOR PROSJEKT

Se egen fane nederst under " Hva gjør vi"

Drammen Soroptimistklubb har jobbet med med ukentlig språkopplæring og integrering av innvandrerkvinner siden 2007