Utdanningsfondet

Norske soroptimisters utdanningsfond er vårt eldste prosjekt, etablert i 1985.

Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til andre kvinner gjennom samarbeid med lokale soroptimistklubber tilsluttet Soroptimist International of Europe (SIE)  www.soroptimisteurope.org

Kvinner som får stipend er hovedsakelig fra de afrikanske landene Kenya,
Rwanda, Madagaskar, Ghana, Benin og Mali.

Stipendene går oftest til yrkesrettet utdanning og videregående skole,
men noen får også støtte til høyskole og universitet.

Inntektene til fondet kommer fra alle klubbene i Norgesunionen.
Gode og kreative ideer til innsamlinger og salg av produkter sørger for
den største delen av innsiget til fondet, sammen med et årlig lotteri.

Frivillig og ofte stor innsats fra hver enkelt soroptimistklubb og styret i utdanningsfondet, muliggjør god kommunikasjon og direkte utbetalinger
uten administrasjonsgebyrer til mottagerne!

Vi er stolte av at vi kan gi kvinner støtte, nettopp til utdanning og selvstendighet.

Utdanningsfondet har blitt kåret til et av Europaføderasjonens beste prosjekt
Best Practice Award 2012 / Soroptimist International of Europe

 

Lykkelige vinnere fra Norge, prosjektprisen 2012
Baking traditional Norwegian "lefse" - best project category 8-2011