Utdanningsfondet

Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland hvor det er soroptimist-
klubber som tilhører europaføderasjonen SI/E. I praksis vil det si afrikanske land. 

For 2013 ble det delt ut stipend til 51 kvinner i følgende fire afrikanske land gjennom lokale klubber: Rwanda, Kenya, Madagaskar og Burkina Faso.

Inntekter til fondet kommer fra innsamlinger og salg av produkter i regi av klubbene.

Retningslinjer og søknadsskjema  

Utdanning til økt kompetanse og lønnet arbeid er målet!