”Hopes and dreams for Everyone"

Formålet med prosjektet er å forebygge mot menneskehandel i Moldova.

Prosjektet startet i 2006 med midler fra NRK sin TV aksjon i 2005. Siden 2010 er prosjektet finansiert av midler fra SI presidentens 10. desember appell i 2009.

Gjennom prosjektet undervises ungdom mellom 13 og 16 år fra fire internatskoler i Moldova i "Life skills" (livsmestring). Tretti unge mellom 16 og 19 år får videreutdanning, midler til livsopphold, et sted å bo og støtte av en sosialarbeider.

Samarbeidspartnere i Moldova er IOM (International Organisation for Migration), CRIC (Child Rigths Information Center) og soroptimistene i Moldova.

I 2008 oppnevnte Europaføderasjonen Norgesunionen som "Mature Union" for enkeltklubbene i Moldova. Intensjonen er at både gamle og nye soroptimister kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Norgesunionen ble stiftet i 1939, og den første klubben i Moldova i 2000.

Moldovakomitéen er bindeleddet mellom Unionsstyret og klubbene i Moldova. I Unionsstyret er 3.visepresident komiteens kontaktperson.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Liv Handeland, e-post: selma2@online.no
og
Unionsstyrets 3. visepresident, e-post 3visepresident@soroptimistnorway.no

Kontonummer Moldovaprosjektet: 2470 18 78155

Fra Moldova-turen