Moldovaprosjektet - Norgesunionen

Formålet med prosjektet er å forebygge mot menneskehandel i Moldova.

Prosjektet startet i 2006 med midler fra NRK sin TV aksjon i 2005. Prosjektet ble fra 2010 finansiert av midler fra SI presidentens 10. desember appell i 2009.

I dag blir prosjektet finansiert av midler som kommer inn til Moldovprosjektet og fra Norgesunionen. Mange klubber i Norge støtter prosjektet gjennom dugnader, innsamlinger og lignende.

Gjennom prosjektet får inntil 10 sårbare unge mellom 16 og 19 år fra ulike skoler og steder i Moldova videreutdanning, midler til livsopphold, et sted å bo og støtte av en sosialarbeider. "Life skills" (livsmestring) inngår som en del av undervisningen fra CRIC. Samarbeidspartnere i Moldova er IOM (International Organisation for Migration), CRIC (Child Rigths Information Center) og soroptimistene i Moldova.

I 2008 oppnevnte Europaføderasjonen Norgesunionen som "Mature Union" for enkeltklubbene i Moldova. Intensjonen er at både gamle og nye soroptimister kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Norgesunionen ble stiftet i 1939, og den første klubben i Moldova i 2000.

Moldova har 5 single aktive klubber. Hver klubb har sin fadder-/vennskapsklubb i Norge.

Moldovakomitéen er bindeleddet mellom Unionsstyret, klubbene i Moldova og fadder-/vennskapsklubbene i Norge, med en spesielt til kontakt til CRIC og ungdommene under videreutdanning.

I Unionsstyret er 3.visepresident komiteens kontaktperson.

Vil du lese mer se nettsiden til SI Norway, under prosjekter – Moldovaprosjektet.

Fra Moldova-turen