Lilla sløyfer

Norgesunionens salg av Lilla sløyfer går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel

Menneskehandel er vårt tids slaveri som hovedsakelig rammer kvinner
og barn, og som omfatter utnyttelse av andre i prostitusjon eller andre
former for seksuell utnytting; i tvangsarbeid eller tvangstjenester, i
slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer.
 
Utnyttelse og kontroll over ofre oppnås ved bruk av vold, tvang, trusler,
misbruk av en persons sårbare situasjon eller annen lignende atferd.
Formålet med trafficking er å tjene penger på utnyttelsen av offerets
tjenester, og ifølge FN er menneskehandel etter våpenhandel den
største illegale økonomien i verden.


Menneskehandel er en menneskerettighetssak som må bekjempes på
flere plan. Både myndighetene og frivillige organisasjoner, har en
viktig rolle i bekjempelsen.


Inntektene fra salget av lilla sløyfer går til forebyggende arbeid i Moldova -
se Moldovaprosjektet og til bevisstgjøring i eget land.


Les Drammens Tidende, under SAMFUNN:
Vold mot kvinner må bekjempes!
 

Kontonummer Lilla sløyfer : 2801 18 11835

Vi støtter Moldova-prosjektene for bekjempelse av menneskehandel og for utdannelse av jenter/kvinner.
Henriette på Stand på Gulskogensenteret. Vi solgte Lilla sløyfer for kr 11.000,- siste år!