Hva gjør vi?

En viktig del av klubbenes oppgaver er å initiere prosjekter og drive disse framover. Prosjektene skal være tuftet på Soroptimist Internationals program mål til enhver tid:

Mål 1:
Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status
gjennom utdanning, myndiggjøring  og/eller ved å tilrettelegge for læring

Mål 2:

Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners
og jenters mulighet til utdanning og ledelse

Programmålene støtter opp om FNs tusenårsmål

For at Soroptimist International skal kunne beholde sin generelle rådgivende
status i FN, må klubbene rapportere sine aktiviteter.

I venstremargen ligger linker til prosjekter som Drammen Soroptimistklubb
jobber med.

http://youtu.be/Bej5EV1ZxEQ?list=UUgjAjc70727H_99PyONNCAQ

 

Drammen Soroptimistklubb har jobbet med med ukentlig språkopplæring og integrering av innvandrerkvinner siden 2007