Hva gjør vi?

En viktig del av klubbenes oppgaver er å initiere prosjekter og drive disse framover. Prosjektene skal være tuftet på Soroptimist Internationals program mål til enhver tid:

Mål 1: 
Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status
gjennom utdanning, myndiggjøring og/eller ved å tilrettelegge for læring

Mål 2: 
Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners
og jenters mulighet til utdanning og ledelse

Programmålene støtter opp om FNs tusenårsmål

For at Soroptimist International skal kunne beholde sin generelle rådgivende
status i FN, må klubbene rapportere sine aktiviteter.

I venstremargen ligger linker til prosjekter som Drammen Soroptimistklubb
jobber med.

 

 

Drammen Soroptimistklubb har jobbet med med ukentlig språkopplæring og integrering av innvandrerkvinner i ca. 10 år