APPELL

La oss være oppriktige i vennskap
og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villige til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål,
og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.


Navnet kommer fra latin:

Soror = Søster
Optimae = av de beste (fritt oversatt = det beste for kvinner)


Medlemmer kalles soroptimister