Ofte stilte spørsmål

1. Hva betyr navnet Soroptimist?
Soroptimist kommer av de latinske ordene ”soror” = søster og ”optima” = best og kan noe fritt oversettes til ”best for kvinner”.

2. Hvem er medlem?
Kvinner i alle aldre og med ulik utdannelse og yrkesbakgrunn.

3. Hvordan blir jeg medlem?
Send epost til drammen@soroptimistnorway.no

4. Hva forventes av meg som medlem? 
At du møter opp på klubbmøtene andre mandag i hver måned, at du kan stå for vår appell (se forrige fane), at du bidrar med deg selv og viser interesse for andre medlemmer, og du stiller deg bak våre prosjekter og deltar så langt du kan. 

5. Hva foregår på klubb-møtene?
Opplesing av appell, spennende foredrag med ulik tema, yrkesforedrag fra klubbens medlemmer, utveksling av kunnskap og sosialt samvær.

6. Hvilke prosjekter har vi drevet med i det siste?
Introduksjonssenteret:
Vi har i over 10 år undervist og samtalt 3 timer ukentlig med en gruppe damer fra ulike land på Introduksjonssenteret. Tema har vært mat, helse, kulturutveksling og fysisk aktivitet. Vi har stilt med to soroptimister hver gang, og det har vært givende timer med gjensidig glede og nytte. Les mer under "Hva gjør vi".
Mentorprosjekt for innvandrerkvinner med høy utdannelse: Vi har gjennomført  mentorprosjekt med formål at innvandrerkvinnene skulle få seg jobb.
Moldova-prosjektet:  Vi har i mange år solgt lilla sløyfer. Pengene går til jenter i Moldova som får utdannelse slik at de skal unngå å bli offer for menneskehandel.
Utdanningsfondet: Vi bidrar med midler til utdannelse for jenter i fattige land.