Hvorfor bli soroptimist?

Vil du være med i et nettverk hvor kvinner i alle aldre, forskjellige yrker og studiesituasjoner kan møtes?

Her får du kontakt med personer og miljøer som ellers hadde forblitt ukjent for deg. Dessuten får du et globalt perspektiv da Soroptimist International er et internasjonalt nettverk for kvinner. Samtidig får du muligheter til å være med å skape et klubbmiljø i positive og trygge omgivelser. Et miljø hvor vi støtter hverandre og har omsorg for hverandre, samt at vi deler av vår kunnskap og erfaring. Det er 10 klubbmøter i året. Her får du aktuelle foredrag og nyttig lærdom, samt at du blir hørt og får muligheten til selv å bidra i aktuelle prosjekter.

Vi har et godt etablert miljø i Drammen Soroptimistklubb. Nå ønsker vi å fornye oss og å øke medlemsantallet, og vil i den anledning gjerne ha med flere medlemmer fra forskjellige yrker og med forskjellig bakgrunn.  Gjerne også hvis du er i en utdanningssituasjon. Disse vil få mulighet til å delta i en moderniseringsprosess og stimulere til fortsatt blomstring i klubben. 

Hva er en soroptimist?
Soroptimist International (SI), stiftet i 1921, er en internasjonal klubb for kvinner. Klubben er en verdensomspennende, upolitisk og religiøst nøytral sammenslutning av yrkeskvinner.  Kvinnene som er medlemmer kalles soroptimister. Navnet kommer fra latin og betyr ”soror” = søster og ”optimae”  =  av det beste. I Norge ble den første soroptimistklubben stiftet i Oslo i 1933. I dag er det ca 1700 medlemmer fordelt på 65 klubber spredd i Norge. SI har deltakende status i Europarådet og rådgivende status i FN. Hovedvekt av hva klubbene arbeider med er:

 Uten hensyn til rase, religion og politisk innstilling arbeide for:

  • å fremme menneskerettigheter for alle
  • å bedre kvinners stilling og styrke kvinner og jenters mulighet til å få utdanning
  • å bedre miljø og helse
  • å holde høy etisk standard
  • å fremme likhet, utvikling og fred gjennom internasjonal goodwill, forståelse og vennskap

Vil du vite mer om soroptimistene og hva vi står for? Se nettsted og vedlagte brosjyre, og ring eller mail en av oss for å få mer informasjon. 

www.soroptimistnorway.no

www.soroptimisteurope.org

www.soroptimistinternational.org

 

70 årsjubileum
Jubileumsfeiring - klubben 70 år i 2017
Koselig sommeravslutning hos president Anu med reker og tilbehør samt kaker til dessert
Noen av Buskerud-damene møttes før middag hos distriktskontrakten. Flott RL-møte i Sandefjord.
President Henriette delte ut diplom til klubbens mentorer Mette, Bente, Anna, Gro og Anu. Emmy, Anna og Trude (ikke tilstede) har stått for opplæring og gjennomføring av klubbens mentorprogram.
Zoom-møter hvor oppmøte er veldig bra, og vi får gjennomført agenda og foredrag