10 gode grunner til å være soroptimist!

1.  Jeg blir en del av et kvinne nettverk med selvtenkende, selvstendige 
     og handlekraftige kvinner som jeg kan bruke, og som kan bruke meg

2.  Jeg møter kvinner i forskjellige aldre og profesjoner uavhengig av
     religion og politisk ståsted

3.  Jeg får nye opplevelser som gir meg inspirasjon i hverdagen
     gjennom møter og arrangementer

4.  Jeg får venner

5.  Jeg får styrket min selvtillit

6.  Jeg kan få kontakt med likesinnede kvinner over hele verden

7.  Jeg har rett til å delta på interessante møter i min egen klubb, 
     naboklubber i regionen, på landsplan, på føderasjonsplan 
     (Europanivå), på verdensplan, og på den måten få utvidet 
     min horisont

8.  Jeg får brukt mine organisatoriske interesser ved å stille meg 
     til rådighet til styreverv og andre organisatoriske oppgaver

9.  Jeg kan være med å skape og gjennomføre aktiviteter til glede 
     og nytte for andre og meg selv

10. Jeg vil ha et godt innhold i mitt liv også når jeg blir pensjonist

 
Ta kontakt:
Rekrutteringsansvarlig: Ina Styrmoe Moen, 415 06 906, ina.styrmo.moen@vestreviken.no 
President: Randi Waage, mobil 976 88 681, e-post: drammen@soroptimistnorway.no

 

Sommermøte 2016
Kjerringtorget på Nesbyen - vi står på stand
Noen av Buskerud-damene møttes før middag hos distriktskontrakten. Flott RL-møte i Sandefjord.