Velkommen til Drammen Soroptimistklubb

Drammen Soroptimistklubb er knyttet til Soroptimist International (SI) gjennom Norgesunionen
av soroptimister. Vi er en verdensomspennende partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for
kvinner med ulik yrkesbakgrunn. SI har ca. 72 000 medlemmer i 121 land. 

 

Drammen Soroptimistklubb feiret 70 år i 2017 - vi er Norges fjerde eldste klubb.

Soroptimister engasjerer seg lokalt og internasjonalt i prosjekter knyttet til:

* Menneskerettigheter og kvinners stilling
* Utdanning og kultur, helse, miljø
* Økonomisk og sosial utvikling
* Internasjonal goodwill and understanding
 
"En stemme for kvinner"  

  Sist redigert 15.02.22

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima